Przejdź do treści Przejdź do Menu dolnego

Ogłoszenia

"Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet"

 

W związku z realizacją wizyty studyjnej, która miała miejsce w dniach 6-8 listopada 2013 w ramach projektu "Chcę być niezależna! Program aktywizacji zawodowej kobiet", w Stockholm City Council, Jobbtorg Stockholm - u Partnera projektu, publikujemy poniżej wnioski i rekomendacje z wizyty studyjnej

 

 

Raport z wizyty studyjnej grudzień 2013r. - (PDF 103KB)

 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie plenerowego spotkania w formie animacji i wspólnych działań

Zaproszenie do składania ofert w ramach w ramach projektu systemowego pn.: „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 na wykonanie zadania z aktywnej integracji – plenerowe spotkanie w formie animacji i wspólnych działań prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - (PDF 538KB)

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy informuje, że  do wykonania zadania dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia spotkania plenerowego w formie animacji, w dniu 15 06. 2014 roku w parku przy ul. Ruskowy Bród w Warszawie dla 150 osób (50 osób dorosłych oraz 100 dzieci) -   uczestników projektu systemowego pn.: „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrana została oferta:

Conecto Group

ul. Botewa 4/1, Warszawa.