Przejdź do treści Przejdź do Menu dolnego

Ogłoszenia

Zorganizowanie i przeprowadzenie plenerowego spotkania w formie animacji i wspólnych działań

Zaproszenie do składania ofert w ramach w ramach projektu systemowego pn.: „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 na wykonanie zadania z aktywnej integracji – plenerowe spotkanie w formie animacji i wspólnych działań prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - (PDF 538KB)

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy informuje, że  do wykonania zadania dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia spotkania plenerowego w formie animacji, w dniu 15 06. 2014 roku w parku przy ul. Ruskowy Bród w Warszawie dla 150 osób (50 osób dorosłych oraz 100 dzieci) -   uczestników projektu systemowego pn.: „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrana została oferta:

Conecto Group

ul. Botewa 4/1, Warszawa.

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie debaty wraz z warsztatami dietetycznymi i twórczymi dla grupy młodzieży

Zaproszenie do składania ofert w ramach w ramach projektu systemowego pn.: "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na wykonanie zadania w postaci zorganizowania i przeprowadzenia debaty wraz z warsztatami dietetycznymi i twórczymi dla grupy młodzieży.- (PDF 413KB)

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy informuje, że  do wykonania zadania dotyczącego zorganizowanie i przeprowadzenie debaty wraz z warsztatami dietetycznymi i twórczymi dla grupy młodzieży -   uczestników projektu systemowego pn.: „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz ich otoczenia, wybrana została oferta:

 

Stowarzyszenie Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki

 „Moja Białołęka”

Ul. Małego Księcia 2

03-289 Warszawa

 

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kreatywnych warsztatów twórczych dla rodziców i dzieci

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu systemowego pn.: „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 na wykonania zadania z aktywnej integracji – ZORGANIZOWANIE KREATYWNYCH WARSZTATÓW TWÓRCZYCH DLA RODZICÓW I DZIECI - (PDF 773KB)

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy informuje, że  do wykonania zadania dotyczącego zorganizowanie kreatywnych warsztatów twórczych dla rodziców i dzieci dla uczestników projektu systemowego pn.: „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., wybrana została oferta firmy:

 

DRAMATERAPIA

Anna Szymanowska

ul. Waszyngtona 2B m. 64

03-910 Warszawa