Przejdź do treści Przejdź do Menu dolnego

Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 50 uczestników projektu dla dorosłych i dzieci.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu systemowego pn.: „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  na wykonania zadania z aktywnej integracji - zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 50 uczestników projektu dla dorosłych i dzieci. - (PDF 761KB)

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy informuje, iż w związku z postępowaniem dotyczącym zorganizowania spotkania integracyjnego dla 50 uczestników projektu systemowego pn.: „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w ramach PO KL 2007-2013, Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  przez ośrodki pomocy społecznej, wpłynęło 5 ofert. Została wybrana oferta firmy:

 

CONECTO GROUP

Jacek Zienkiewicz

ul. Christa Botewa 4 lok. 1

03-127 Warszawa

 

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie opieki nad dziećmi uczestników projektu systemowego w czasie zajęć projektowych

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu systemowego pn.: „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 na wykonania zadania z aktywnej integracji –  zorganizowanie opieki nad dziećmi uczestników projektu systemowego w czasie zajęć projektowych. - (PDF 476KB)

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowanie opieki nad dziećmi uczestników projektu w czasie zajęć projektowych w ramach projektu systemowego pn.: "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w ramach PO KL 2007-2013, Poddziałanie 7.1.1, wpłynęła 1 oferta.

Postępowanie zostało unieważnione, gdyż oferta złożona na przedmiotowe zapytanie przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów szkolnych

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 na zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów szkolnych. - (PDF 551KB)

 

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów szkolnych - (PDF 349KB)

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy informuje, że do wykonania zadania na zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów szkolnych w ramach projektu pn.: "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w ramach PO KL 2007-2013, Poddziałanie 7.1.1, wybrana została następująca oferta:

                                                           Cherry School
                                                           ul. Stefanika 14b lok. 10
                                                           03-133 Warszawa