Drukuj

 

 ikona pdfZapytanie ofertowe - (PDF 615KB)

 

 

 UWAGA!!!


Zamawiający informuje, że usługa powinna być wykonywana we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), od godz. 14:00 do 18:00 w lokalu przy ul. Marywilskiej 44C, w lokalu przy ul. van Gogha 7 pomiędzy godz. 05:00, a 08:00. Sprzątanie lokalu przy ul. Porajów 14 winno odbywać się w godzinach pomiędzy 05:00, a 08:00, zgodnie z treścią Zapytania ofertowego.

 

Wobec zauważonej rozbieżności treści Zapytania ofertowego ze wzorem umowy, Zamawiający zmienia brzmienie § 1 ust. 2 wzoru umowy na:

 

„2. Usługa powinna być wykonywana we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), od godz. 14:00 do 18:00 w lokalu przy ul. Marywilskiej 44C, w lokalu przy ul. van Gogha 7 pomiędzy godz. 05:00, a 08:00. Sprzątanie lokalu przy ul. Porajów 14 winno odbywać się w godzinach pomiędzy 05:00, a 08:00. Zamówienie powinno zostać wykonane w sposób należyty, starannie, zgodnie z postanowieniami umowy.”

 

ikona pdf Informacja z otwarcia ofert - (PDF 97,7KB)