Projekt „WŁĄCZ SIĘ! - wsparcie aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Warszawy”, ma na celu zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 150 osób (83K i 67M) niepracujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących województwo mazowieckie - z terenu m.st. Warszawy, w okresie od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2022.

  Informacje o projekcie- (PDF 1MB)

 

 

 

 

 

 

Plakat włącz się!