logo świat głuchych

"Anonimowi Alkoholicy oferują spotkania online dla osób g/Głuchych tłumaczone na polski język migowy (PJM) oraz osób słabosłyszących z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie  http://www.glusi-aa.pl"