napis na białym tle opieka wytchnieniowa edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka informuje, że 2 sierpnia 2021 r. rozpoczęła się realizacja Programu „Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym.

Celem Programu jest:

  • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;
  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne.

Usługi w ramach Programu świadczone będą bezpłatnie.