dwoje Seniorów stykająych się głowamiDrodzy mieszkańcy,

Fundacja Oswoić Stres od miesiąca października 2021 do listopada 2022 będzie realizowała projekt finansowany przez m.st. Warszawa skierowany do osób 60+ będących w kryzysie psychologicznym związanym np. z pandemią COVID; współuzależnionych, borykających się z problemem alkoholowym w swoim otoczeniu, współuzależnionych i uzależnionych od alkoholu. W załączeniu przesyłam opis zadań projektowych. 

Warunkiem uczestnictwa bezpośrednich beneficjentów jest spełnienie wymagań zawartych w ofercie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W sytuacji zaostrzenia wymogów sanitarno-epidemiologicznych wszystkie powyższe formy zajęć będą prowadzone hybrydowo lub w formie on-line.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie.

 

Fundacja Oswoić Stres – Fundacja Oswoić Stres (fos.org.pl)

 

plakat z informacjami odnoście odnowy