zyczenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

“Nie jest stratą czasu

               niesienie pomocy…”

                              

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,

składamy serdecznie życzenia wszelkiej pomyślności,

poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi.

Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy

przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty.

 

Życzy Dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej

Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy