napis w czerwonym kole stop smog

JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY BEZPŁATNĄ WYMIANĄ PIECA WĘGLOWEGO PRZYSTĄP DO PROGRAMU STOP SMOG

Program „Stop Smog” wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w tym w szczególności tych, których członkami są osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Program  jest całkowicie finansowany z dotacji NFOŚiGW oraz ze środków własnych Miasta Stołecznego Warszawy

Realizacja przedsięwzięć w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych polega na:

  • Wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na spełniające standardy niskoemisyjne,
  • Termomodernizacji (docieplenia),
  • Podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
  • Zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE,
  • Zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

Kim jest potencjalny beneficjent programu?

  • wnioskodawca mieszka w domu jednorodzinnym, lub w mieszkaniu w budynku o nie więcej niż 2 lokalach mieszkalnych i jest jego właścicielem, a budynek posiada ogrzewanie węglowe.
  • przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza :
  • w gospodarstwie jednoosobowym: 2342 zł netto
  • w gospodarstwie wieloosobowym: 1673 zł netto,
  • wnioskodawca wyrazi zgodę na bezpłatną ekspertyzę doradcy energetycznego, którego zadaniem jest wykonanie kompletnej inwentaryzacji technicznej budynku poprzez wykonanie dokumentacji zdjęciowej, zrobienia pomiarów oraz opisów. Doradca energetyczny może przeprowadzić również wywiad z mieszkańcem w sprawach technicznych i użytkowania mieszkania /przeciętny czas trwania inwentaryzacji wynosi ok. 1,5 godziny/

Kontakt w sprawie przystąpienia do programu z OPS

Krzysztof Piotrowski

Specjalista Pracy Socjalnej
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st Warszawy
ul. Marywilska 44c
tel. 22 614 70 00 wew. 28
tel. 509 268 623