Plakat Fundacji logo na żołtm tle

Fundacja Dla Nich zrealizuje na terenie dzielnicy Białołęka projekt KOMUNIKUJ SIĘ, dzięki przyznanemu przez #polskiesiecielektroenergetyczne grantowi w IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie.” Z programem można zapoznać się na www.wzmocnijotoczenie.pl

Jest to szansa dla osób z problemami w komunikowaniu się na nowe możliwości porozumiewania się z otoczeniem.

Z przyznanych środków sfinansowany zostanie zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem, które będą nieodpłatnie użyczane osobom niemówiącym zamieszkującym lub uczącym się na terenie Białołęki.

Nabór wkrótce

Więcej o projekcie na http://dlanich.pl w zakładce Projekty.