Plakat projektuProjekt „Wybierz akTYwność!”, ma na celu zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 130 osób (78K i 52M) niepracujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących województwo mazowieckie - z terenu m.st. Warszawy, w okresie od 1 kwietnia 2022 do 30 listopada 2023.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

 

ikona pdfInformacja o projekcie - (PDF 212KB)

Link do strony internetowej:

https://www.polbi.pl/wybierz-aktywnosc-projekt-ue