Przejdź do treści Przejdź do Menu dolnego

Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie

Zwiększ czcionkę:

baner zaopiekowani

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka na podstawie Porozumienia o współpracy Nr PS/B/VI/3/10/286/2017 – 2019 z dnia 21.08.2017r. od września 2017r. współuczestniczy w Projekcie pn. „Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zamieszkujących dzielnicę Białołęka m.st. Warszawy poprzez dostarczenie w okresie trwania projektu kompleksowej usługi będącej połączeniem usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania z teleopieką. Projekt skierowany jest do 40 osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 lat, które są mieszkańcami Warszawy i nie korzystają z usług opiekuńczych. Na terenie Dzielnicy Białołęka wsparciem projektu zostały objęte 4 osoby. Usługi opiekuńcze realizowane są przez Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON z siedzibą przy ul. J. Mortkowicza 5.

https://senioralna.um.warszawa.pl/ZAOPIEKOWANI