Przejdź do treści Przejdź do Menu dolnego

„Profesjonalni w działaniu” 2020-2021

logotyp EFS

Zielone Wsparcie

Zielone wsparcie baner

 

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi w sprawie realizacji pomocy w ramach programu „Zielone Wsparcie”  https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/D3DBAC0A-2CFA-4044-95D1-9784818215C3,frameless.htm

 

 

 

 

WAŻNE:

  1. W celu uzyskania pomocy konieczne jest złożenie wniosku - Pobierz Wniosek - (DOCX 38,6KB)
  2. Z wnioskiem należy udać się do pracownika socjalnego obsługującego Pana/Pani ulicę:

 

Rejony opiekuńcze pracowników socjalnych 

 

Kontakt do pracowników socjalnych 

 

  1. Następnie pracownik socjalny przeprowadzi w miejscu Pana/Pani zamieszkania rodzinny wywiad środowiskowy będący podstawą do przyznania pomocy. UWAGA: przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego nastąpi najpóźniej 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
  2. Przyznanie pomocy nastąpi w drodze decyzji administracyjnej.

 

UWAGA:

Proszę pamiętać o konieczności udokumentowania swojego dochodu tj.  zgodnie z  art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004 r.  (t.j. Dz.U.2018, poz. 1508 ze zm.):

„Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

  1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.”

 

Plakat