Przejdź do treści Przejdź do Menu dolnego

„Profesjonalni w działaniu” 2020-2021

logotyp EFS

16 DNI PRZECIW PRZEMOCY

baner_przemoc16 DNI PRZECIW PRZEMOCY

Działania dot. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy   informuje, że w dniach od 25.11.2019 r. do 10.12.2019 r. 2019 roku będą realizowane lokalne działania w ramach kampanii społecznej 16 DNI PRZECIW PRZEMOCY.

Działania adresowane są do osób zamieszkałych na terenie dzielnicy Białołęka, które borykają się  z problemem przemocy w rodzinie, ale również do wszystkich osób zagrożonych jej wystąpieniem (np. problem uzależnienia od alkoholu, konflikty małżeńskie, problemy wychowawcze z dziećmi).

 

 

Kampania „16 dni przeciwko przemocy”

25 listopada – 10 grudnia 2019 r.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje psychologa, psychoterapeuty, prawnika, pracownika socjalnego, przedstawiciela Komisariatu Policji, przedstawiciela Zespołu Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Dzielnicowego Zespołu Białołęka m.st. Warszawy oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Zgłaszające się osoby otrzymają materiały edukacyjno-informacyjne dot. zjawiska przemocy domowej oraz procedury „Niebieskie Karty” i Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

16 DNI PRZECIW PRZEMOCY

Działania dot. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 Harmonogram:

- 02.12.2019 r. godz. 14.30 – 16.00 – spotkanie z prawnikiem specjalizującym się w sprawach związanych z przemocą w rodzinie; miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy ul. Marywilska 44c.

 

- 03.12.2019 r. godz. 10.00 - 13.00 – spotkanie  ze specjalistami ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: psychologiem, pracownikiem socjalnym, przedstawicielem Komisariatu Policji, przedstawicielami Zespołu Interdyscyplinarnego, konsultantem ds. Poradnictwa Specjalistycznego, przedstawicielem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowego Zespołu Białołęka; miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy ul. Marywilska 44c.

 

- 03.12.2019 r.  godz. 17.00 - 20.00 - spotkanie informacyjne na temat Grupy Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie działającej w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy (uzyskanie zarówno edukacji dotyczącej problemu, specjalistycznej pomocy, jak i wsparcia w trudnej, kryzysowej sytuacji), procedury „Niebieskie Karty” i aspektach prawnych jej realizacji, w tym zawiadamianiu organów ścigania, Sadu, itp.; miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy ul. Marywilska 44c.

 

- 04.12.19 r. godz. 9.00 - 13.00 – konsultacje ze specjalistamids. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ze Stowarzyszenia ,,OPTA”: psychoterapeuta i prawnikiem - miejsce Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy ul. Marywilska 44c.


plakat przeciw przemocy