Przejdź do treści Przejdź do Menu dolnego

„Profesjonalni w działaniu” 2020-2021

logotyp EFS

Warszawski Zintergrownay Model Wsparcia Środowiskowego

model wsparcia banerSzanowni Państwo,


zapraszamy do udziału w innowacyjnym projekcie p.n. „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu”.
Projekt realizowany jest przez miasto stołeczne Warszawa we współpracy z Realizatorem: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”.

 

Adresatami projektu są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich najbliższe otoczenie.

 

Jednym z zadań projektu jest uruchomienie funkcjonującego przy ul. 11 Listopada 15B w Warszawie,
Punktu Informacyjno- Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
w którym zapewniamy kompleksowe wsparcie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich najbliższego otoczenia:

a) wsparcie informacyjno- edukacyjne;
b) wsparcie psychologiczne:
- wsparcie w formie poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego oraz szkoleń i warsztatów dotyczących rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych,
- przeprowadzenie pogłębionej diagnozy funkcjonalnej każdego Uczestnika Projektu,
- przeprowadzenie diagnozy potrzeb, zasobów i oczekiwań Uczestników Projektu;
c) konsultacje ze specjalistami: doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym, prawnikiem, seksuologiem, innymi, według Państwa potrzeb.

 

Dodatkowo, w ramach projektu oferujemy:
1. Wsparcie rodziny/opiekuna/otoczenia OzNI poprzez prowadzenie grup wsparcia i usługę Asystenta Rodziny dorosłej OzNI, wsparcie interwencyjno – wytchnieniowe.
2. Wsparcie OzNI zarówno we własnym mieszkaniu, jak i w mieszkaniu wspomaganym.
3. Wsparcie zespołu zawodowego w procesie zatrudnienia wspomaganego.
4. Koordynacja ścieżki rozwoju – rekomendowanie najlepiej odpowiadającej placówki i form wsparcia, wskazanie optymalnych kierunków rozwoju i dalszej pomocy.
5. Zabezpieczenie prawno-finansowe OzNI.

 

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty działające na rzecz warszawskiego środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną i do kontaktu z nami w celu omówienia możliwości, jakie możemy zaproponować Państwu i Państwa podopiecznym.
Zapraszamy do korzystania z usług i oferty PIKONI poprzez wizytę osobistą w naszej siedzibie lub poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
Informacji udzielają:

 

Koordynator merytoryczny i kierownik PIKONI
Tel. 887 874 192

 

Partner projektu Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
tel. 509 492 870