Drukuj

W związku z wprowadzeniem zmian do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy obowiązują ograniczenia w wykonywaniu zadań przez pracowników socjalnych, w celu zachowania ciągłości działania jednostki i ochrony pracowników oraz osób zgłaszających się o pomoc przed zagrożeniami wywołanymi wirusem SARS-Cov-2.

Szanowni Państwo,
W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie Ośrodka. W celu otrzymania wsparcia i pomocy prosimy o nawiązywanie kontaktów
z pracownikami Ośrodka: