Przejdź do treści Przejdź do Menu dolnego

Aktualności

Festyn „Poznajmy się!”

Baner Poznajmy się

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy serdecznie zaprasza na Festyn „Poznajmy się!”, który odbędzie się 8.09.2018, godz.10.00-14.00, Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami, ul. Bohaterów 46/48
Festyn jest organizowany w ramach projektu „Wolontariat w warszawskich Domach Pomocy Społecznej” w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” i programu „Warszawa przyjazna seniorom”. Głównym celem projektu jest rozwój i popularyzacja wolontariatu w DPS. Zainteresowanych współpracą wolontariuszy oraz osoby, którym nie jest obojętny los osób starszych i potrzebujących naszej lokalnej społeczności, zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Festyn „Poznajmy się!” został pomyślany jako wydarzenie promujące integrację międzypokoleniową i wolontariat.

Projekt „Zaloguj i pomagaj – Warszawa dla seniora”

baner zaloguj-pomagaj

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy współuczestniczy w projekcie „Zaloguj i pomagaj – Warszawa dla seniora” finansowanym przez m.st. Warszawa, którego głównym realizatorem jest Stowarzyszenie Q Rozwojowi. 

Celem projektu jest stworzenie społeczności wolontariuszy pomagających warszawskim seniorom poprzez dostęp do internetowej platformy łączącej wolontariuszy z osobami starszymi, które wyraziły chęć uczestnictwa w projekcie. Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest stworzenie bazy danych seniorów zainteresowanych wsparciem w formie wolontariatu, rekrutacja wolontariuszy spośród kandydatów zarejestrowanych na platformie, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, zawieranie porozumień z wolontariuszami, monitorowanie współpracy wolontariusza z seniorem. Aktualnie ze wsparcie wolontariuszy korzysta 6 seniorów.

https://senioralna.um.warszawa.pl/wsparcie-dla-senior-wwolontariat/zaloguj-i-pomagaj

 

Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie

baner zaopiekowani

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka na podstawie Porozumienia o współpracy Nr PS/B/VI/3/10/286/2017 – 2019 z dnia 21.08.2017r. od września 2017r. współuczestniczy w Projekcie pn. „Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zamieszkujących dzielnicę Białołęka m.st. Warszawy poprzez dostarczenie w okresie trwania projektu kompleksowej usługi będącej połączeniem usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania z teleopieką. Projekt skierowany jest do 40 osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 lat, które są mieszkańcami Warszawy i nie korzystają z usług opiekuńczych. Na terenie Dzielnicy Białołęka wsparciem projektu zostały objęte 4 osoby. Usługi opiekuńcze realizowane są przez Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON z siedzibą przy ul. J. Mortkowicza 5.

https://senioralna.um.warszawa.pl/ZAOPIEKOWANI