Przejdź do treści Przejdź do Menu dolnego

Aktualności

Projekt „Zaloguj i pomagaj – Warszawa dla seniora”

baner zaloguj-pomagaj

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy współuczestniczy w projekcie „Zaloguj i pomagaj – Warszawa dla seniora” finansowanym przez m.st. Warszawa, którego głównym realizatorem jest Stowarzyszenie Q Rozwojowi. 

Celem projektu jest stworzenie społeczności wolontariuszy pomagających warszawskim seniorom poprzez dostęp do internetowej platformy łączącej wolontariuszy z osobami starszymi, które wyraziły chęć uczestnictwa w projekcie. Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest stworzenie bazy danych seniorów zainteresowanych wsparciem w formie wolontariatu, rekrutacja wolontariuszy spośród kandydatów zarejestrowanych na platformie, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, zawieranie porozumień z wolontariuszami, monitorowanie współpracy wolontariusza z seniorem. Aktualnie ze wsparcie wolontariuszy korzysta 6 seniorów.

https://senioralna.um.warszawa.pl/wsparcie-dla-senior-wwolontariat/zaloguj-i-pomagaj

 

Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie

baner zaopiekowani

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka na podstawie Porozumienia o współpracy Nr PS/B/VI/3/10/286/2017 – 2019 z dnia 21.08.2017r. od września 2017r. współuczestniczy w Projekcie pn. „Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zamieszkujących dzielnicę Białołęka m.st. Warszawy poprzez dostarczenie w okresie trwania projektu kompleksowej usługi będącej połączeniem usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania z teleopieką. Projekt skierowany jest do 40 osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 lat, które są mieszkańcami Warszawy i nie korzystają z usług opiekuńczych. Na terenie Dzielnicy Białołęka wsparciem projektu zostały objęte 4 osoby. Usługi opiekuńcze realizowane są przez Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON z siedzibą przy ul. J. Mortkowicza 5.

https://senioralna.um.warszawa.pl/ZAOPIEKOWANI

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Rodo 2018

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

Czytaj więcej: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych