Zapraszamy do śledzenia aktualności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego ośrodka

Plakat

PROJEKT „Akcelerator Aktywności dla mieszkańców Mazowsza” nr RPMA.09.01.00-14-g765/20, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego Działania dla Osi IX.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Informacja o Projekcie - (PDF 214KB)

Plakat projektuProjekt „Wybierz akTYwność!”, ma na celu zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 130 osób (78K i 52M) niepracujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących województwo mazowieckie - z terenu m.st. Warszawy, w okresie od 1 kwietnia 2022 do 30 listopada 2023.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

 

ikona pdfInformacja o projekcie - (PDF 212KB)

Link do strony internetowej:

https://www.polbi.pl/wybierz-aktywnosc-projekt-ue

 

 

 

Plakat Fundacji logo na żołtm tle

Fundacja Dla Nich zrealizuje na terenie dzielnicy Białołęka projekt KOMUNIKUJ SIĘ, dzięki przyznanemu przez #polskiesiecielektroenergetyczne grantowi w IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie.” Z programem można zapoznać się na www.wzmocnijotoczenie.pl

Jest to szansa dla osób z problemami w komunikowaniu się na nowe możliwości porozumiewania się z otoczeniem.

Z przyznanych środków sfinansowany zostanie zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem, które będą nieodpłatnie użyczane osobom niemówiącym zamieszkującym lub uczącym się na terenie Białołęki.

Nabór wkrótce

Więcej o projekcie na http://dlanich.pl w zakładce Projekty.

plakat z informacją po PolskuWarszawski Dom pod Fontanną realizuje projekt “WDpF dla Ukrainy - Clubhouse International Fund”. Jego celem jest wsparcie osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego, które przybyły z Ukrainy wskutek działań wojennych. Uruchomiona została infolinia informacyjna (nr tel. 690 890 969) dostępną w języku ukraińskim i języku polskim. Ponadto w ramach projektu działa Domo-Klubu. To dzienny klub samopomocowy, którego funkcjonowanie opiera się na współdziałaniu. W ramach projektu, pracownik mówiący w języku ukraińskim, będzie pełnił rolę przewodnika chętnej osoby.

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Można na niej uzyskać informacje o miejscach i telefonach zaufania, oferujących wsparcie specjalistów zdrowia psychicznego (psychologów, psychiatrów) czy wsparcie społeczne (kluby samopomocowe, świetlice) w języku ukraińskim.

Koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora. Odbieramy SMSy, więc można też do nas napisać, a my oddzwonimy.

Plakat z opisem programuSzanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że nadal trwa rekrutacja do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022
w związku z powyższym załączam poniżej link do szczegółowych informacji o programie:

https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/cus-aoon-2022