Przejdź do treści Przejdź do Menu dolnego

„Profesjonalni w działaniu” 2020-2021

logotyp EFS

Aktualności

Pokrycie kosztów utrzymania budynku

baner pomocy finansowej na śmieci"Uprzejmie informujemy, że w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej uprawniającego do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego, Prezydent m.st. Warszawy wydał w dniu dzisiejszym zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania o przyznanie zasiłku celowego z przeznaczeniem na ww. cel. Mieszkańcy Warszawy będą mogli ubiegać się o pomoc od 1 marca 2020 r."

 

 

Warszawski Zintergrownay Model Wsparcia Środowiskowego

model wsparcia banerSzanowni Państwo,


zapraszamy do udziału w innowacyjnym projekcie p.n. „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu”.
Projekt realizowany jest przez miasto stołeczne Warszawa we współpracy z Realizatorem: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”.

Czytaj więcej: Warszawski Zintergrownay Model Wsparcia Środowiskowego