Zapraszamy do śledzenia aktualności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego ośrodka

Plakat dotyczy otwarcia MAL

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka serdecznie zaprasza na otwarcie Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) „Przystanek Porajów" prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka. Nowy MAL znajduje się przy ul. Porajów 14,a otwarcie odbędzie się 20 października o godz. 12.

Po części oficjalnej zapraszamy na występy: Zespołu Poetycko-Muzycznego "Kantata", grupy teatralnej "Pora na Seniora" oraz grupy tanecznej "Przebudzenie". Dla dzieci przygotowaliśmy animacje. Odbędzie się również warsztat "Nasze sąsiedzkie ekonawyki" prowadzony przez Panią Joannę Tabakę i spotkanie autorskie z Panią Agatą Komorowską związane z jej najnowszą publikacją "Bądź niezniszczalna".

Na uczestników spotkania będzie czekać kawa, herbata oraz słodki poczęstunek. Serdecznie zapraszamy! Przyjdźcie poznajcie nas i zostańcie z nami na dłużej.

Odkryj miejsca napędzane pasjami sąsiadów i sąsiadek.Miejsca Aktywności Lokalnej. Dziel się zainteresowaniami poznawaj sąsiadów blisko domu i bezpłatnie.

 

Plakat zwe zdjęciem z owocamiDyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka zaprasza na wykład pt. Zdrowa Dieta dla Seniora. Wykład organizowany jest w ramach Warszawskiego tygodnia Seniora 04.10.2022r. godz. 10.00 w Centrum Aktywności Lokalnej ul. Porajów 14.

Wstęp bezpłatny.

Plakat Kapela Praska

Burmistrz Dzielnicy Białołęka wraz z zarządem zaprasza na koncert Kapeli Praskiej 28 września 2022 r., godz.12:00.W siedzibie Białołęckiego Ośrodka Kultury ul.Vincenta van Gogha 1 (wstęp wolny). Koncert w ramach obchodów Warszawskich Dni Seniora.

Plakat

PROJEKT „Akcelerator Aktywności dla mieszkańców Mazowsza” nr RPMA.09.01.00-14-g765/20, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego Działania dla Osi IX.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Informacja o Projekcie - (PDF 214KB)

Plakat projektuProjekt „Wybierz akTYwność!”, ma na celu zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 130 osób (78K i 52M) niepracujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących województwo mazowieckie - z terenu m.st. Warszawy, w okresie od 1 kwietnia 2022 do 30 listopada 2023.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

 

ikona pdfInformacja o projekcie - (PDF 212KB)

Link do strony internetowej:

https://www.polbi.pl/wybierz-aktywnosc-projekt-ue