Zapraszamy do śledzenia aktualności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe jest organizatorem Praskich Targów Pracy, które odbędą się 12 lipca br. Miejscem wydarzenia będzie Terminal Kultury Gocław przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24

Plakat Targi Pracy

Plakat targi pracy po Ukraińsku

Plakat Mieszkanie chronione z informacjamiFundacja Psychiatrii Środowiskowej im. prof. Andrzeja Piotrowskiego, prowadzi rekrutację uczestników do projektu „Ku samodzielności - mieszkanie chronione - wspierane" finansowanego ze środków m.st. Warszawy. Projekt jest skierowany do mieszkańców Warszawy, w wieku 18-45 lat z rozpoznaniem choroby psychicznej, które ukończyły pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym,
Pobyt z założenia obejmuje okres co najwyżej 18 miesięcy.
Zasady i sposób realizacji programu usamodzielniania:
Planowany program obejmuje szereg działań wzmacniających samodzielność w postaci treningów, o charakterze poradnictwa - indywidualnego i grupowego Beneficjenci będą mogli korzystać z opieki medycznej w Bielańskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Treningi będą dobierane pod kątem potrzeb i umiejętności beneficjentów. Codzienne wsparcie obejmować będzie łącznie nie mniej niż 3 godziny - przez 7 dni w tygodniu. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, działanie jest finansowane z budżetu m.st. Warszawy.

biały tekst na czerwonym tle

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.