Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.opsbialoleka.waw.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego OPS Białołęka.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-01

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-01,  zaktualizowano dnia 2022-03.30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na stronie internetowej w zakładce kontakt umieszczono informację o działalności OPS-u w tekście łatwym do czytania (ETR) oraz nagrania w polskim języku migowym

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Mariusz Tylutki, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 300 20 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa (skrzydło lewe)

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Punkt obsługi klienta znajduje się po prawej stronie po wejściu do budynku. Przejście zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez pracowników Ośrodka, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze dostępna z ogólnodostępnego korytarza.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku znajdują się oznaczenia w języku brajla – tabliczki NFC, Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Sekretariacie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy ośrodka. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

W  budynku  zainstalowano tabliczki NFC zamówione w ramach Projektu pt.„ Świadomy Niewidomy oznakowanie w języku Braille'a w całej Warszawie", który realizowany jest ze środków z budżetu obywatelskiego na rok 2021

Do końca kwietnia 2022 roku zostanie zakupiona pętla indukcyjna

 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa (skrzydło prawe)

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących

Wejście zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez pracowników Ośrodka, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze dostępna z ogólnodostępnego korytarza.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku znajdują się oznaczenia w języku brajla – tabliczki NFC, Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W  budynku  zainstalowano tabliczki NFC zamówione w ramach Projektu pt.„ Świadomy Niewidomy oznakowanie w języku Braille'a w całej Warszawie", który realizowany jest ze środków z budżetu obywatelskiego na rok 2021

Do końca kwietnia 2022 roku zostanie zakupiona pętla indukcyjna

 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Porajów 14, 03-188 Warszawa

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących

Wejście zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez pracowników Ośrodka, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze dostępna z ogólnodostępnego korytarza.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku znajdują się oznaczenia w języku brajla – tabliczki NFC, Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W  budynku  zainstalowano tabliczki NFC zamówione w ramach Projektu pt.„ Świadomy Niewidomy oznakowanie w języku Braille'a w całej Warszawie", który realizowany jest ze środków z budżetu obywatelskiego na rok 2021

Do końca kwietnia 2022 roku zostanie zakupiona pętla indukcyjna

 

 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Vincenta van Gogha 7, 03-188 Warszawa

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących

Wejście zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi przez pracowników Ośrodka, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku znajdują się oznaczenia w języku brajla – tabliczki NFC, Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W  budynku  zainstalowano tabliczki NFC zamówione w ramach Projektu pt.„ Świadomy Niewidomy oznakowanie w języku Braille'a w całej Warszawie", który realizowany jest ze środków z budżetu obywatelskiego na rok 2021

Do końca kwietnia 2022 roku zostanie zakupiona pętla indukcyjna

 

We wszystkich budynkach OPS Białołęka w roku 2022 zostaną przeprowadzone audyty dostępności