Drukuj

Kolejnym zadaniem jakie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy  na mocy ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej jest funkcja  asystenta rodziny.

 

Asysta rodzinna to pomoc świadczona na rzecz rodziny przez przygotowanego profesjonalistę, planowana i realizowana razem z rodziną we współpracy z innymi profesjonalistami, takimi jak: pracownik socjalny, pedagog, kurator, osoba koordynująca działania asystentów rodzinnych - stosownie do zidentyfikowanych potrzeb i problemów tej rodziny.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie w sposób akceptowany społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji.

 

Celem pracy asystenta rodzinnego jest:

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności: