Kierownik

Ewa Lewandowska

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 300 20 45 wew. 60

  

Dział Pomocy Specjalistycznej realizuje pracę socjalną na rzecz osób i rodzin zamieszkałych w Dzielnicy Białołęka m.st Warszawy.

Wykonywane zadania mają na celu poprawę funkcjonowania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Dział Pomocy Specjalistycznej ukierunkowany jest przede wszystkim na zapewnienie wsparcia osobom doświadczającym przemocy domowej oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego osobom będącym w kryzysie.

Prowadzone jest poradnictwo psychologiczne, a także podejmowane są działania w ramach współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej. 

 

W Dziale Pomocy Specjalistycznej pracuje:

 

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu stacjonarnego

Nr telefonu komórkowego

e-mail

Monika Kudelska

Psycholog

22 300 20 45 wew. 61

723-242-292

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maria Beata Kowalska

Specjalista pracy socjalnej

22 300 20 45 wew. 57

723-247-811

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Moniak Kuś

Specjalista pracy socjalnej

22 300 20 45 wew. 55

723-247-817

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Martyna Wróblewska

Specjalista pracy socjalnej

22 300 20 45 wew. 54

723-247-821

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Beata Musiał

Pracownik Socjalny

22 300 20 45 wew. 52

723-242-265

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ilona Kowalska Rybak

Pracownik Socjalny

22 300 20 45 wew. 57

723-242-229

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewelina Miłosz

Specjalista pracy socjalnej

22 300 20 45 wew. 56

504-814-145

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół interdyscyplinarny powołuje grupy robocze, składające się ze specjalistów pracujących z rodziną w ramach procedury ,,Niebieskie Karty’’.

 

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
 5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

Ewa Lewandowska – Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

 

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Białołęka mieści się w Warszawie, przy ul. Van Gogha 7 ; tel. (22) 300 20 45 w. 52

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Podstawy prawne działania zespołu:

 

Dodatkowo:

Głównym zadaniem Działu jest realizowanie szeroko pojętej pomocy pozamaterialnej na rzecz osób i rodzin mieszkających w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Dział świadczy pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego przy ścisłej współpracy z pracownikami socjalnymi, przedstawicielami innych służb i instytucji oraz organizacji pozarządowych. Głównym zadaniem działu jest zapewnienie wsparcia osobom doświadczających przemocy w rodzinie oraz będących w trudnej sytuacji życiowej. Dział Pomocy Specjalistycznej zajmuje się także obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

 

Szczegółowe zadania działu realizowane są poprzez:

 

 • Pomoc psychologiczną udzielaną w formie: rozmów i konsultacji indywidualnych (wspierających, motywujących lub poszerzających świadomość), interwencji i wizyt w środowisku, pracy nad rozwiązaniem konkretnych problemów klientów (osobistych, małżeńskich, wychowawczych), współpracy z pracownikami socjalnymi oraz przedstawicielami innych instytucji (kuratorami, pedagogami, lekarzami itp.), uczestnictwa w grupach roboczych.
 • Tworzenie i prowadzenie grup wsparcia, im. dla dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie,
 • Świadczenie rozszerzonej pracy socjalnej wobec osób objętych procedurą "Niebieskie Karty,
 • Podejmowanie działań interwencyjnych w celu zapobiegania przemocy w rodzinie,
 • Współpracę ze wszystkimi służbami powołanymi do pomocy rodzinie – Policja, Kuratorzy Sądowi, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Fundację, Stowarzyszenia,
 • Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.