Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 1

Dorota Tatarowicz

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.

22 300 20 40
22 300 20 41

wew. 18

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 2

Elżbieta Stec-Michałowska

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.

22 300 20 40
22 300 20 41

wew. 19


Pracownicy socjalni

Realizatorami działań pomocowych na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej są pracownicy socjalni i specjaliści zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, którzy dokonują diagnozy potrzeb i możliwości wyjścia z trudnej sytuacji rodzin ubiegających się o pomoc.

 

Pracownicy socjalni działając na podstawie przepisów prawa oraz zgodnie ze standardami etyki zawodowej, są profesjonalistami od pomagania, podejmującymi decyzję jaki rodzaj wsparcia zaproponować osobie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej:

 1. Świadczenia finansowe
 2. Praca socjalna
 3. Poradnictwo
 4. Pomoc w formie usług
 5. Pomoc w formie gorącego posiłku
 6. Przeciwdziałanie przemocy
 7. Integracja społeczna i zawodowa
 8. Integracja kulturowa

W okresie pandemii koronawirusa zachęcamy Państwa do kontaktu z pracownikami socjalnymi za pośrednictwem telefonu lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy emp@tia, epuap lub poczta elektroniczną.

 

Zgodnie z art. 15o ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

 

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, ilekroć zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wymagane jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji, w szczególności z osobą lub rodziną, które zostały poddane kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej zamiast przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji może nastąpić na podstawie:

 

 1. rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, a w przypadku osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), oraz,
 2. dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc lub
 3. informacji udostępnionych przez podmioty, o których mowa w art. 105 tej ustawy.

 

Jeżeli z przyczyn zdrowotnych nie możecie Państwo spotkać się z pracownikiem socjalnym w celu przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w dalszym ciągu możecie Państwo ubiegać się świadczenia z pomocy społecznej.

 1. Proszę skontaktować się z pracownikiem socjalnym obsługującym ulice, na której Państwo zamieszkujecie lub napisać za pośrednictwem epuap, emp@tia lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 2. Po złożeniu wniosku pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej skonstatuje się Państwem, przedstawi jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia wniosku oraz ustali sytuację w trybie art. 15o ww. ustawy.

 

Ważne: dokumenty można przekazać do Ośrodka drogą elektroniczną np. za pośrednictwem epuap lub emp@tia.

Ważne: pisząc do Ośrodka zawsze trzeba podać nr telefonu kontaktowego do siebie.

Osoba bezdomna – osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

Osoby bezdomne, które przebywają na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych przy ul. Marywilskiej 44c oraz ul. Van Gogha 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Pomoc świadczona na rzecz osób bezdomnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy:

 • Wskazanie miejsc gdzie można uzyskać żywność, odzież,  obuwie oraz skorzystać z jadłodajni
 • Pomoc w podjęciu leczenia odwykowego i terapii
 • Wskazanie miejsca gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc medyczną
 • Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Pomoc finansowa (np. wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego) – wymaga złożenia pisemnego wniosku z podaniem aktualnego miejsca pobytu oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego

22 300 20 40
22 300 20 41
22 300 20 42
22 300 20 46
22 300 20 47
22 300 20 48

fax. 22 614 70 00 wew. 42

 

 Pracownicy socjalni obsługujący rejony opiekuńcze: 

Imię i Nazwisko

nr wew.

nr tel. służbowego

Marcin Młot  75 723-241-628
Joanna Drela  73  
Monika Kowalska  24 500-128-945
Krzysztof Piotrowski  28 509-268-623
Katarzyna Dobruk
 30 780-703-083
Agnieszka Sąsiadek  29 723-244-039
Małgorzata Zakrzewska  13 723-240-934
Jolanta Figat  14 723-244-063

 

Pracownicy socjalni realizujący pomoc dla osób bezdomnych:

Imię i Nazwisko

nr wew.

nr tel. służbowego

Anna Szczepańska
 27 504-814-163
Anna Wąsowska
 25 723-247-809
Katarzyna Tomaszewska
 26 723-241-719
Katarzyna Myśliwiec
 26 723-247-822

 

ikona pdf Rejony pracowników socjalnych - (PDF 367KB)