Logo EFS - Kapitał Ludzki  Logo EFS Unia Europejska

2. PROJEKT SYSTEMOWY POKL 7.1.1.- „REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA   OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

W dniu 2 grudnia 2009r. Odbyła się z konferencja kończąca projekt systemowy "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu dzielnicy Białołęka" realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Uczestnicy konferencji spotkali się w Forcie Piontek w sali Szlacheckiej.