Logo EFS - Kapitał Ludzki  Logo EFS Unia Europejska

4. Projekt systemowy "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" organizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka jest projektem systemowy zaplanowanym do realizacji w okresie marzec – grudzień 2011r.

 

Grupę docelową stanowią 23 osoby w wieku 15-18 lat i ich rodziny, które korzystają z usług Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

 

Głównym celem realizowanego projektu jest zwiększenie szans na otwartym rynku pracy oraz poprawa psychologicznego funkcjonowania 23 beneficjentów projektu,  w skład którego wchodzą cele szczegółowe:

  • zwiększenie umiejętności społeczno-edukacyjnych uczestników projektu,

  • poprawa kondycji psychologicznej uczestników projektu,

  • wzrost liczby postaw prozdrowotnych nastawionych na świadome rozwijanie własnej osoby i wzrost emocjonalno duchowy,

  • wzrost aktywności społeczno- edukacyjnej uczestników projektu przez wsparcie materialne,

  • zwiększenie liczby młodzieży objętej pracą socjalną.

 

Dla wszystkich uczestników przewidziano zajęcia integracyjne odbywające się cyklicznie, zajęcia rekreacyjno-edukacyjne a także zajęcia edukacyjne z języków obcych oraz  lekcyjnych zajęć indywidualnych z wybranego przez siebie przedmiotu. Każdy z uczestników zostanie objęty konsultacją z doradcą zawodowym, a dla 4 z nich zaplanowana jest  psychoterapia krótkoterminowa.