Logo EFS - Kapitał Ludzki  Logo EFS Unia Europejska

5. Projekt systemowy "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" organizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy od 2008 r.

 

Celem głównym projektu realizowanego w okresie od marca 2012 do czerwca 2014 jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, zawodowej oraz poprawa psychologicznego funkcjonowania 81 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

 W 2012 roku w projekcie bierze udział 13 kobiet wychowujących dzieci od 0 do 5 lat i 10 osób w wieku 15-18 (6 kobiet i 4 mężczyzn).

 

Celami szczegółowymi projektu są:

a) Zwiększenie umiejętności społeczno - edukacyjnych

b) Wzrost liczby postaw prozdrowotnych

c) Poprawa funkcjonowania osób i rodzin poprzez wsparcie asystenta rodziny

d) Zwiększenia aktywności społeczno - edukacyjnej

e) Poprawa społecznego funkcjonowania uczestników poprzez pracę socjalną

 

Od 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w ramach realizacji projektu „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” rozpocznie realizację działań opartych na Programie Aktywności Lokalnej zakładającym pracę na rzecz rodzin w społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem:

 

  1.  Rodzin samotnego rodzica
  2.  Rodzin z występującymi trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi i szkolnymi.
  3.  Młodzieży w wieku 15 – 25 lat

 

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do współpracy !

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu: 22 614 69 45
lub u pracowników socjalnych.