logo efs

Ośrodek Pomocy Społecznej  Warszawa- Białołęka jako jeden z czterech warszawskich ośrodków rozpoczął współpracę z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie (PIKONI)  oraz ze Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi” w ramach Projektu realizowanego przez miasto stołeczne Warszawa:

„Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu”.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st Warszawy w ramach swoich działań oferuje wsparcie rodzin, w których żyje dorosła osoba ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną, w tym z całościowymi zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnością sprzężoną poprzez wsparcie ASYSTENTA RODZINY OzNI. I ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

 

Asystent Rodziny OZNI  - pomaga wzmacniać kompetencje społeczne umożliwiające OzNI uczestnictwo w różnych formach życia społecznego i zawodowego. Uczy OzNI koncentrować się na mocnych stronach i zdolnościach w celu wzmocnienia umiejętności codziennego  funkcjonowania OzNI i jej rodziny.Udziela pomocy terapeutycznej OzNI i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, Motywuje rodziców/opiekunów OzNI do udziału w zajęciach grupowych rozwijających ich kompetencje rodzicielskie, korzystania z usług zapewniających im odpoczynek (np. przerwy regeneracyjnej),

Wzmacnia członków rodzin w umiejętnościach radzenia sobie z trudnymi zrachowaniami OzNI Pomaga uzyskać informacje o przysługujących rodzinie i OzNI prawach, przywilejach, usługach i możliwościach wsparcia w każdej ze sfer życiowych. Wspiera w uzyskaniu należnych rodzinie świadczeń i form pomocy. Motywuje członków rodzin OzNI do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania, podejmowania i utrzymywania pracy zarobkowej. Współpracuje z osobami z najbliższego otoczenia rodziny OzNI oraz instytucjami działającymi na rzecz OzNI i ich rodzin. Wspiera rodzinę w rozwoju aspiracji autonomicznych  OzNI.

 

Organizator Społeczności Lokalnej, którego zadaniem będzie społeczna integracja dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualnych oraz ich rodzin lub opiekunów, pracujących, uczących się lub mieszkających na Białołęce. W ramach działań Organizatora będą realizowane m.in. grupy samopomocowe, zajęcia integracyjne oraz  spotkania aktywizujące rodziny i OzNI.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących udziału w projekcie i współpracy z asystentem rodziny OzNI, zachęcamy do kontaktu:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa Białołęka

ul. Marywilska 44c

Asystent Rodziny OzNI  tel. 519 725 081

Organizator społeczności lokalnej tel. 22 403 59 57

https://www.opsbialoleka.waw.pl/

 

Ponadto, udział w projekcie umożliwia uzyskanie kompleksowego wsparcia dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w placówkach:

 

 

Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI)

ul. 11 Listopada 15 b

tel. 887-566-930 (Inspektor w PIKONI)

tel. 887-566-929 (Psycholog)

https://wcpr.pl/pikoni

 

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”

Tel. 509-492-870

https://otwartedrzwi.pl/

 

Aktualna i planowana pomoc oferowana przez powyższe placówki:

  • wsparcie edukacyjno- informacyjne,
  • wsparcie psychologiczne,
  • konsultacje ze specjalistami (psychiatra, dietetyk, prawnik , seksuolog i inni),
  • wsparcie OzNI we własnym mieszkaniu oraz w mieszkaniu wspomaganym,
  • wsparcie interwencyjno-wytchnieniowe,
  • wsparcie zespołu zawodowego w procesie zatrudnienia wspomaganego OzNI,
  • koordynacja ścieżki rozwoju OzNI,

 

Plakat projektu