Przejdź do treści Przejdź do Menu dolnego

Klub Integracji Społecznej i Samopomocy

Zwiększ czcionkę:

 

Został powołany na mocy zarządzenia Dyrektora w roku 2005. W jego ramach funkcjonują grupy wsparcia, grupy samopomocowe, a także prowadzone są prace z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Obecnie w klubie działają niżej wymienione grupy, funkcjonujące w ramach poszczególnych programów:

 

 1. Program pod nazwą „Mamy Klub”

 

W ramach programu odbywają się spotkania dla Mam z dziećmi 0-4 lata,
konsultacje z ekspertami, fachowe porady o wychowaniu dziecka, miło spędzony czas dla Mam i dzieci

 

Spotkania: środa, godz. 10:00 – 12:00
ul. Marywilska 44C (siedziba OPS)
Warszawa – Białołęka

 

2. Program pod nazwą „Klub Uchodźcy” realizowany w latach 2010-2012

 

W ramach programu odbywają się spotkania dla rodzin odmiennych kulturowo.  Rodziny te uczestniczą w różnorodnych uroczystościach i spotkaniach integracyjnych organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (spotkania okolicznościowe, zabawy mikołajkowo - choinkowe dla dzieci, wycieczki)

 

Spotkania: odbywały się nieregularnie
ul. Marywilska 44 (siedziba OPS)
Warszawa – Białołęka

 

 

 

1.  Program  „Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej”


Od 2001 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje program „Wolontariat w OPS” , a w jego ramach Klub Wolontariusza. Zadaniem Klubu jest krzewienie idei pomocy woluntarystycznej wśród mieszkańców Dzielnicy, monitorowanie pracy pozyskanych wolontariuszy oraz propagowanie aktywizacji społeczności lokalnych metodą CAL. W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, od wielu lat, osobą zajmującą się koordynacją działań wolontariatu jest specjalista pracy socjalnej - osoba merytorycznie przygotowana do wypełniania tych zadań przez Centrum Wolontariatu. W roku 2010 dokonaliśmy zmian organizacyjnych Klubu wyodrębniając w nim wolontariat Seniorów Dzielnicy, i w związku z tym, powierzając koordynację prac wolontariuszy dwóm pracownikom.

 

W chwili obecnej z Ośrodkiem Pomocy Społecznej współpracuje ok. 80 wolontariuszy. Przekrój wiekowy pozyskanych wolontariuszy to przedział: 13 - 84 lata.

Raz w miesiącu odbywają się spotkania wolontariuszy. Jest to czas, w którym się lepiej poznajemy,  integrujemy, a także szkolimy i wymieniamy doświadczeniami

 

2. Program „Dialog Międzypokoleniowy”

 

Nadrzędnym celem programu jest współpraca międzypokoleniowa pomiędzy seniorami  a dziećmi i młodzieżą z białołęckich szkól a nawet  przedszkoli. Integracja społeczna, zapobiega wszelkim próbom dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych.

Projekt ten polega na wspólnym spędzaniu czasu wolnego, i przynosi olbrzymie korzyści obu stronom – które mają od siebie wiele do zaoferowania.  Ze strony osób starszych nieoceniona jest pamięć i tradycja patriotyczna którą ochoczo przekazują młodszym pokoleniom. Dzieci i młodzież natomiast dostarczają wiele radości i  wzruszeń prezentując specjalnie przygotowane występy artystyczne podczas imprez i spotkań okolicznościowych.

 

Spotkania odbywają się nieregularnie, w zależności od potrzeb

 

3. Program „Niepełnosprawność to nie wyrok. Żyj i ciesz się każdym dniem..”

Celem nadrzędnym Programu jest aktywizacja społeczna  i integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym

Działania skierowane do wymienionej - konkretnej grupy odbiorców powodują zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  

Osoby zainteresowane tematyką niepełnosprawności korzystają z istniejących grup samopomocy.  W ramach spotkań mają możliwość wsparcia i wymiany doświadczeń z osobami borykającymi się z podobnym problemem, korzystają też   z  porad  i szkoleń prowadzonych przez specjalistów.

Z myślą o niepełnosprawnej młodzieży kilka razy w roku organizowane są wieczorki integracyjne.  (m.in.  spotkanie andrzejkowe, choinkowe, karnawałowe) które przynoszą wiele radości i wzruszeń, zarówno uczestnikom, jak też organizatorom tych uroczystości.

 

Systematycznie spotykają się następujące grupy samopomocy:

 

Grupa samopomocy - czwartki dla zdrowia

Czwartek 10.00 – 12.00    Centrum Aktywności Lokalnej OPS ul. Porajów 14

 

Grupa samopomocy dla osób z problemem onkologicznym

Środa 12.15 – 13.30    Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Van Gogha 7

 

Grupa samopomocy dla rodziców dzieci autystycznych

Każdy Poniedziałek – godz. 16.30 Centrum Aktywności Lokalnej OPS ul. Porajów 14