Spotkania Fundacji „Zdrowie jest Najważniejsze”  - spotkania, pogadanki i inne działania propagujące dbałość o zdrowie (dotyczące m.in.: zdrowego odżywiania, pozytywnego myślenia, rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne spędzanie czasu, udzielanie pomocy w powrocie do zdrowia osobom po urazach, osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób po urazach).

 

„Tańce w kręgu” – oparte na autorskim projekcie zajęcia dające okazję do doświadczenia terapeutycznego wpływu tańca na psychikę człowieka. Zespół taneczny często występuje na scenach lokalnych, ale także na terenie Warszawy.

 

Chór Kantata – zespół muzyczny prowadzony pod okiem profesjonalnej dyrygentki realizujący zróżnicowany repertuar, biorący udział w licznych występach.