„Działania dla rodzin”

 

 „Poniedziałki dla rodziny” - projekt kierowany do rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz współpracujących i korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, Spotkania organizują  asystenci rodziny. Cotygodniowe spotkania przewidują integrację społeczną rodzin, wzmacnianie więzi rodzinnych oraz  rehabilitację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W czasie organizowanych spotkań, rodziny mogą otrzymać wsparcie psychologiczne oraz pomoc w sprawach wychowawczo-opiekuńczych i zawodowych.

 

W ramach „Poniedziałków dla rodziny”,  odbywają się również zajęcia tematyczne, wycieczki oraz spotkania i imprezy okolicznościowe.