Przejdź do treści Przejdź do Menu dolnego

„Profesjonalni w działaniu” 2020-2021

logotyp EFS

Dostawa materiałów promocyjnych wraz z nadrukiem w ramach projektu "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

 

Dostawa materiałów promocyjnych wraz z nadrukiem w ramach projektu "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" - (PDF 473KB)

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy informuje, że  postępowanie na dostawę materiałów promocyjnych wraz z nadrukiem  w ramach projektu „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w ramach PO KL 2007-2013 , poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostało unieważnione.