Przejdź do treści Przejdź do Menu dolnego

„Profesjonalni w działaniu” 2020-2021

logotyp EFS

"Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 na wykonanie zadania z aktywnej integracji –spotkanie integra

 

"Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 na wykonanie zadania z aktywnej integracji –spotkanie integracyjne w formie pikniku" - (PDF 690KB)

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy informuje, że postępowanie na wykonanie zadania z aktywnej integracji – spotkanie integracyjne w formie pikniku w ramach projektu „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w ramach PO KL 2007-2013 , poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostało unieważnione.