Przejdź do treści Przejdź do Menu dolnego

Ogłoszenia

Asystent Rodziny

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy poszukuje kandydata na stanowisko: ASYSTENT RODZINY - (PDF 226KB) zatrudnienie w wymiarze 1 etatu na czas określony

 

 

 

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie gry paintball laserowy wraz z przeprowadzeniem szkolenia z pierwszej pomocy

Zaproszenie do składania ofert w ramach w ramach projektu systemowego pn.: „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 na wykonanie zadania z aktywnej integracji – zorganizowanie gry w paintball laserowy wraz z przeprowadzeniem szkolenia z pierwszej pomocy.- (PDF 564KB)

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowanie dla 20 bezpośrednich beneficjentów i beneficjentek projektu w wieku 15 – 18 lat gier paintball laserowy  oraz  60 minut szkolenia z zakresu pierwszej Pomocy, projekt systemowy pn.: „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w ramach PO KL 2007-2013, Poddziałanie 7.1.1, wpłynęła 1 oferta.

 

Postępowanie zostało unieważnione, gdyż oferta złożona na przedmiotowe zapytanie przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.