Przejdź do treści Przejdź do Menu dolnego

Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie opieki nad dziećmi uczestników projektu systemowego w czasie zajęć projektowych.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy poszukuje w ramach umowy zlecenia: Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu systemowego pn.: „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 na wykonania zadania z aktywnej integracji –  zorganizowanie opieki nad dziećmi uczestników projektu systemowego w czasie zajęć projektowych. - (PDF 651KB)

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy informuje, iż w związku z zapytanie ofertowym dotyczącym wykonania zadania z aktywnej integracji – zorganizowanie opieki nad dziećmi uczestników projektu systemowego w czasie zajęć projektowych w ramach projektu systemowego pn.: „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w ramach PO KL 2007-2013, Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego została wybrana oferta złożona przez firmę:

 

Hydromechanika R.M. Sp. Z o.o.

02-685 Warszawa

Ul. Langego 6/40

Żłobek Artystyczno – Językowy „KAJTUSIE”

Ul. Aluzyjna 18c;

03-149 Warszawa

 

Zaproszenie do składania ofert na przygotowaniu cateringu dla 50 uczestników spotkania integracyjnego.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu systemowego pn.: „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na wykonania zadania z aktywnej integracji –przygotowaniu cateringu dla 50 uczestników spotkania integracyjnego.- (PDF 762KB)

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy informuje, iż w związku z postępowaniem dotyczącym wyboru dostawcy usług cateringowych na potrzeby spotkania integracyjnego w ramach projektu systemowego pn.: „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w ramach PO KL 2007-2013, Poddziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  przez ośrodki pomocy społecznej, wpłynęło 9 ofert. Została wybrana oferta firmy:

 

„GRANATOIL” Graniszewscy Sp.J.

ul. Przemysłowa 1

07-407 Czerwin

Oddział: Zagórze 3, 05-076 Okuniew