Przejdź do treści Przejdź do Menu dolnego

Ogłoszenia

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie opieki nad dziećmi uczestników projektu systemowego w czasie zajęć projektowych

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu systemowego pn.: „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 na wykonania zadania z aktywnej integracji –  zorganizowanie opieki nad dziećmi uczestników projektu systemowego w czasie zajęć projektowych. - (PDF 476KB)

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowanie opieki nad dziećmi uczestników projektu w czasie zajęć projektowych w ramach projektu systemowego pn.: "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w ramach PO KL 2007-2013, Poddziałanie 7.1.1, wpłynęła 1 oferta.

Postępowanie zostało unieważnione, gdyż oferta złożona na przedmiotowe zapytanie przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów szkolnych

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 na zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów szkolnych. - (PDF 551KB)

 

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów szkolnych - (PDF 349KB)

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy informuje, że do wykonania zadania na zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów szkolnych w ramach projektu pn.: "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w ramach PO KL 2007-2013, Poddziałanie 7.1.1, wybrana została następująca oferta:

                                                           Cherry School
                                                           ul. Stefanika 14b lok. 10
                                                           03-133 Warszawa

 

STANOWISKO D/S EUROKOORDYNACJI

 

STANOWISKO D/S EUROKOORDYNACJI (PDF 164KB)

 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje,że na zamieszczone ogłoszenie wpłynęła 1 oferta ważna.

W wyniku  naboru na stanowisko d/s eurokoordynacji wybrano do zatrudnienia:

Pani Beata Bąk - Warszawa

Uzasadnienie:

Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej stwierdzono, iż Pani Beata Bąk spełnia kryteria wymagane na w/w stanowisko. Posiada odpowiednie wykształcenie i wiedzę w zakresie realizacji zadań  na stanowisku d/s eurokoordynacji.