Przejdź do treści Przejdź do Menu dolnego

„Profesjonalni w działaniu” 2020-2021

logotyp EFS

Miejsca, w których można otrzymać pomoc

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Żurawia  16/20  tel.22 499 37 33

 2. Niebieska Linia Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Korotyńskiego 13 
  tel.22 824 25 01, Warszawska „Niebieska Linia  tel.22 668 70 00, www.niebieskalinia.pl

 3. Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/19 tel. 22 652  01 17; 22 622 25 17

 4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul.6 Sierpnia 1/5 tel.22 644 80 50 ;22 644 84 51

 5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul . Dalibora1 tel.22 877 56 43

 6. Ośrodek DOM dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Walecznych 59

 7. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul .Belgijska 4
  tel.22 845 12 12 ;667 833 400