Pełnienie funkcji Eksperta ds. Modelu Oddzielenia w związku z realizacją przez OPS Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy projektu pt. „Profesjonalni w działaniu” , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

ikona pdf

 

Ogłoszenie - (PDF 593KB)

 

 ikona pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - (PDF 1MB)

 

ikona word

 

Załączniki do SIWZ (DOC 625KB)

 

 ikona pdf

Załącznik Nr 8A do SIWZ (PDF 717KB)

 

 ikona pdf

 Załącznik Nr 8B do SIWZ (PDF 2.1MB)

 

ikona pdf

 

Informacja z otwarcia ofert - (PDF 339KB)

 

ikona pdf

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - (PDF 304KB)

 

ikona pdf

 

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - (PDF 296KB)