Przejdź do treści Przejdź do Menu dolnego

„Profesjonalni w działaniu” 2020-2021

logotyp EFS

Archiwum zamówień publicznych

 1. Zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w miejscu ich zamieszkania nr sprawy: ZP/8/ZU/4/MS/06.
 2. Zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, nr sprawy: ZP/9/ZU/5/MS/06
 3. Zamówienia na świadczenie usług w zakresie sprawiania pogrzebów, nr sprawy: ZP/10/ZU/6/MS/06
 4. Zakup usług pocztowych. nr sprawy: ZP/11/ZU/7/MS/06
 5. Zamówienie na świadczenie usług w zakresie w zakresie zagospodarowania czasu wolnego, nr sprawy: ZP/1/ZU/1/MS/07
 6. Zamówienie na świadczenie usług w zakresie realizacji programów profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nr sprawy: ZP/2/ZU/2/MS/07
 7. Zamówienie na świadczenie usługi w zakresie organizacji wypoczynku letniego, nr sprawy: ZP/3/ZU/3/MS/07
 8. Zamówienia na świadczenie usługi w zakresie przygotowywania obiadów szkolnych nr sprawy: ZP/4/ZU/4/MS/07
 9. Zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w miejscu ich zamieszkania, nr sprawy: ZP/5/ZU/5/MS/07
 10. Zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, nr sprawy: ZP/6/ZU/6/MS/07
 11. Zamówienie na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w miejscu ich zamieszkania, nr sprawy: ZP/7/ZU/7/MS/07.
 12. Przygotowanie i dostarczenie 500 paczek świątecznych dla OPS Dzielnicy Białołęka
 13. Dostawa artykułów spożywczych do OPS Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
 14. Zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w miejscu ich zamieszkania, nr sprawy: ZP/5/ZU/5/MS/08
 15. Zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, nr sprawy: ZP/6/ZU/6/MS/08
 16. Zamówienia na świadczenie usługi przygotowywania gorących, dwudaniowych posiłków obiadowych oraz ich wydawania klientom Zamawiającego w punkcie wydawania posiłków lub ich dostarczania do znajdującego się na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy miejsca zamieszkania klientów
 17. Zamówienia na świadczenie usługi zorganizowania wypoczynku letniego na terenie Polski
 18. Przygotowanie i dostarczenie 500 paczek świątecznych dla OPS Dzielnicy Białołęka nr sprawy: ZP/3/ZU/3/MS/09.
 19. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Zakup usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych”, nr sprawy ZP/4/ZU/4/MS/09
 20. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, nr sprawy ZP/5/ZU/5/MS/09.
 21. Zamówienie na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w miejscu ich zamieszkania, nr sprawy ZP12/ZU12/10
 22. Zamówienie na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (klientów), w tym również dla osób z autyzmem w miejscu ich zamieszkania lub innym wskazanym przez Zamawiającego, nr sprawy  ZP13/ZU13/10
 23. Zamówienie na dostawę 100 ton węgla opałowego typu orzech dla odbiorców indywidualnych-klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.
 24. Zamówienie na świadczenie usługi przygotowywania gorących, dwudaniowych (zupa i drugie danie) posiłków obiadowych oraz ich wydawania klientom Zamawiającego w punkcie wydawania posiłków lub ich dostarczania do znajdujących się na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy miejsc zamieszkania klientów Zamawiającego ZP/2/ZU/2/11
 25. Usługa przygotowywania gorących, dwudaniowych (zupa i drugie danie) posiłków obiadowych oraz ich dostarczania do znajdujących się na terenie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy  miejsc zamieszkania klientów Zamawiającego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

  Ogłoszenie
  SIWZ wraz z załącznikami
  (zamieszczono 25.04.2012r.)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  (zamieszczono 18.05.2012r.)


 26. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w miejscu ich zamieszkania, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 200 000,00 Euro"

  Ogłoszenie
  SIWZ wraz z załącznikami
  (zamieszczono 09.01.2012r.)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  (zamieszczono 19.01.2012r.)


 27. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (klientów), w tym również dla osób z autyzmem w miejscu zamieszkania lub innym wskazanym przez Zamawiającego, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000,00 Euro

  Ogłoszenie
  SIWZ wraz z załącznikami
  (zamieszczono 10.01.2012r.)
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  (zamieszczono 23.01.2012r.)